dr n med. Grzegorz Kubiak – specjalista kardiolog – wizyty prywatne

W chwili obecnej dr. Grzegorz Kubiak przyjmuje pacjentów prywatnie w kilku Poradniach i Gabinetach w okolicach Zabrza.


W ramach każdej prywatnej wizyty istnieje możliwość wykonania nie tylko samej specjalistycznej konsultacji kardiologicznej, lecz także badania EKG i UKG (tzw. ECHO serca). Badania te są wliczone w cenę podstawowej wizyty.

Istnieje również możliwość wykonania dodatkowych badań – 24-godzinnego monitorowania Holterem EKG i ciśnieniowym, próby wysiłkowej oraz przesiewowego badania snu. Badania te są dodatkowo płatne.

Ofereujemy szybkie terminy przyjęć, bez zbędnych kolejek, z umówieniem wizyty na konkretną godzinę.

Obecne miejsca przyjęć :

Sośnicowice, Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Gliwicka 28 /tel. 32 238 71 55/

Pyskowice, Poradnia Przyszpitalna, ul. Szpitalna 2 /tel. 728 759 073/

Gliwice, os Kopernika, ul Kopernika 16 /tel 728 759 073/

Czerwionka-Leszczyny, Poradnia A-DENT, ul Rostka 7 /tel 32 431 91 33

Ruda Śląska, ul. Wawelska 7 /tel 32 248 24 65 /


Informacje o dniach i godzinach przyjęć w danej placówce oraz możliwość zapisów dostępne są pod numerami telefonów poszczególnych miejsc oraz na ich stronach internetowych.


W przypadku konieczności umówienia wizyty w innych godzinach/dniach, niż dostępne w wybranej przez Państwa placówce, polecamy umówienie wizyty u jednego ze współpracujących specjalistów kardiologów w ramach Prywatnych Gabinetów Kardiologicznych „Twoje Serce – Nasza Troska”. Więcej informacji twojeserce-naszatroska.pl

O nas – dr n med. Grzegorz Kubiak

Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest doświadczonym kardiologiem od 2017 roku związanym z Oddziałem Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jest zdolnym echokardiografistą, który od wielu lat wykonuje badania u najtrudniejszych chorych z ciężką niewydolnością serca, z wadami zastawkowymi i po operacjach kardiochirurgicznych. Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest także kardiologiem inwazyjnym. Od 2011 r. posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii interwencyjnej – pełniąc ostre dyżury medyczne w licznych pracowniach hemodynamiki na terenie województwa śląskiego wykonał ponad trzy tysiące zabiegów kardiologicznych w zakresie diagnostyki i terapii chorych ze stabilną chorobą wieńcową, zawałem serca i po przeszczepie serca. Wykonał ponad tysiąc zabiegów w zakresie diagnostyki prawego serca i kilkaset biopsji mięśnia sercowego. W trakcie pracy w Oddziałach Kardiologicznych grupy Scanmed odbył szkolenie w Medtronic Research Center w Warszawie, a następnie wykonywał kontrole kardiostymulatorów w pracowniach kontroli rytmu serca oraz samodzielnie implantował blisko sto rozruszników serca. Był aktywnym uczestnikiem licznych zjazdów i kongresów na całym świecie. Swoje osiągnięcia z zakresu kardiologii interwencyjnej wielokrotnie prezentował w trakcie największego kongresu kardiologii inwazyjnej w Polsce (NFIC – New Frontiers in Interventional Cardiology, Cracow, Poland).
Dr n. med. Grzegorz Kubiak wykonywał zabiegi endowaskularne na terenie Europy m. in. w Belgiii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Odbywał staże kardiologiczne w wiodących centrach kardiologicznych świata: Royal Brompton and Harefield Hospital NHS Trust, Londyn, Wielka Brytania; HDZ-NRW Bad-Oeyenhausen, Niemcy; CHU Hautepierre, Strasbourg, Francja. Dzięki Pani Profesor Agnieszce Ciarce, od 2019 roku jest związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Leuven gdzie uzyskał stypendium naukowe, a następnie pełnił funkcję niezależnego konsultanta i naukowca po uzyskania tytułu naukowego doktora nauk (Post PhD researcher). Jest zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze i biznesowe w Europie i na świecie. Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest autorem dwudziestu publikacji naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych obejmujących metabolizm witaminy D, kwasu mlekowego w zawale serca, aspektów technicznych cewnikowania prawego serca oraz optymalizacji obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej (OCT). Ostatniemu zagadnieniu poświęcił badania skoncentrowane na określeniu związku pomiędzy fenotypem chorych po implantacji żylnych pomostów aortalno-wieńcowych a rodzajem zmian wewnątrznaczyniowych,
które prowadził pod kierunkiem Docenta Tomasza Roledera, które to zaowocowały obroną doktoratu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest specjalistą kardiologiem, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Belgijskiego Towarzystwa Kardiologicznego (BSCARDIO), Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Płuc i Serca (ISHLT), Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (AISN-PTK) oraz jego Europejskiego odpowiednika (EAPCI). Permanentnie kształci się i podnosi swoje kwalifikacje poprzez liczne kursy i szkolenia oraz współpracę z renomowanymi ośrodkami krajowymi i
zagranicznymi. Dr Kubiak jest społecznikiem zaangażowanym w promocję zdrowego stylu życia i żywienia. Promuje ruch, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i zdrową, zbilansowaną dietę. Jego pasją są biegi średnio i długodystansowe, kolarstwo oraz renowacja zabytkowych motocykli. W 2018 roku zainspirował wielu chorych z otyłością i nadwagą do redukcji masy ciała bijąc swój własny rekord w odbywającym się w Gliwicach półmaratonie czasem 01:48:37 udowadniając, iż „chcieć znaczy móc”.
Jest szczęśliwym mężem oraz ojcem ukochanych Synów: Jana i Stanisława.

Nasza oferta

W chwili obecnej oferujemy Państwu następujący zakres usług medycznych:

 • Konsultacja kardiologiczna, zarówno pierwszorazowa, jak i prowadzenie leczenia przewlekłego
 • Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego
 • Badanie EKG
 • Badanie UKG
 • Badanie dopplera tkankowego
 • Próba wysiłkowa
 • Badanie Holter EKG
 • Badanie Holterem ciśnieniowym (RR)
 • Kontrola rozruszników serca
 • Przesiewowe badanie snu
 • Panel badań kardiologicznych pod kątem powikłań COVID-19

www.twojeserce-naszatroska.pl

W ramach zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grzegorz Kubiak rozpoczęła ścisłą współpracę z Prywatnymi Gabinetami Kardiologicznymi Twoje Serce – Nasza Troska. 

Każdy zdaje sobie sprawę, jak ważna bywa możliwość bezproblemowej wizyty u swojego lekarza prowadzącego, szczególnie u chorych leczonych przewlekle. Czasem na przeszkodzie stają sytuacje takie jak trudności w „zgraniu” pasującego terminu i godziny wizyty, urlop czy inne zdarzenie losowe. Dlatego ważne jest, aby pacjenta,  w razie potrzeby mógł łatwo w takiej sytuacji przyjąć inny, zaufany lekarz i uzyskać dostęp do informacji medycznych z dotychczasowego leczenia kardiologicznego. Inicjatywa Gabinetów Twoje Serce – Nasza Troska to współpraca doświadczonych kardiologów, gotowych, w razie konieczności, przyjąć Państwa, aby zapewnić każdemu pacjentowi niezbędną ciągłość leczenia.

Jednym słowem wygoda i dostępność.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Konsultacje kardiologiczne

Konsultacja kardiologiczna to nie tylko zwyczajna porada lekarza specjalisty na temat leczenia danej choroby.

Konsultacja kardiologiczna to również wykonanie specjalistycznych badań przed operacją narządu innego niż serce, mające na celu określenie ryzyka takiego zabiegu czy operacji i wydanie ewentualnych zaleceń dla zespołu lekarzy wykonującego zabieg. Jest to tzw. kwalifikacja do zabiegu

Konsultacja kardiologiczna to także okresowa kontrola pacjenta po wyjściu ze szpitala, służąca ocenie aktualnego stanu zdrowia i dostosowaniu do niego leków. Często podczas hospitalizacji stan chorego jest ciężki i zastosowane leczenie kardiologiczne musi uwzględniać bardzo specyficzną, indywidualną sytuację. Nie rzadko pełne, optymalne leczenie przewlekłego schorzenia (jak np niewydolność serca, czy choroba wieńcowa) nie jest wówczas możliwe. Jednak już po kilku- kilkunastu tygodniach, gdy stan zdrowia się poprawia, leczenie kardiologiczne może zostać zmienione, tak, aby zapewnić optymalną jakość leczenia przewlekłego, która wpływa nie tylko na samopoczucie, lecz również na zmniejszenie ryzyka powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego (jak zawał serca, udar mózgu, przełom nadciśnieniowy, dekompensacja niewydolności serca). 

Konsultacja kardiologiczna to też określanie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego (zawał serca, udar mózgu i inne) u osób bez zauważalnych, istotnych objawów chorobowych, lecz z obciążeniami rodzinnymi (choroby serca wśród rodziny), lub obciążonych innymi chorobami takimi jak cukrzyca, choroby tarczycy, czy choroby reumatoidalne (autoimmunologiczne), oraz, w przypadku wskazań, wprowadzanie leczenia obniżającego takowe ryzyko.

Konsultacja kardiologiczna to wreszcie również ocena stanu serca i układu krążenia u osoby zdrowej, która jednak jest, bądź ma być narażona na pracę w niekorzystnych warunkach lub wykonywanie regularnych, dużych wysiłków fizycznych. (sportowcy, w tym amatorzy biegania maratonów, górnicy, itp)

W ramach konsultacji kardiologicznej wypisywane są (w razie wskazań medycznych i refundacyjnych) refundowane recepty lekowe. (na ogólnych warunkach refundacji przez NFZ przewidzianych dla lekarzy specjalistów).